Patentë Panama për Kapiten Jahti deri në 200 Ton

Trajnim për Kapiten jahtit deri në 200 ton

Kursi i miratuar nga: Autoriteti Detar i Panamasë

Gjuha: anglisht / shqip

Instruktor: instruktorë të kualifikuar për përdorimin e Programeve të Simulimit të Navigacionit

Ditët e kohëzgjatjes së kursit: 15

Ne ofrojmë një kombinim të leksioneve, videove, programeve kompjuterike të trajnimit dhe perdorimin e simulatorëve, si dhe qasjes në internet online për të gjithë materialin, për të siguruar trajnim me cilësi të lartë dhe certifikim të njohur stcw.

Kjo Patentë Detare Ndërkombëtare është e njohur kudo në botë dhe nuk ka asnjë lloj kufizimi. Ajo shërben për mjete lundruese me tonazh deri ne 200 ton dhe lëshohet nga Autoriteti Detar i Panamasë, nëpërmjet kurseve që zhvillohen në Qendrën e Trajnimit TSTS Group si qendër e autorizuar nga Panama. Të gjithë shtetasit Shqiptar apo të Huaj mund te aplikojnë për këtë patentë detare pasi nuk ka kufizime shtetësie. Mjetet lundruese që mbajnë flamurin e Panamasë, kanë kërkesë detyruese zotërimin e Patentës së Panamasë per t’ju lejuar ti drejtoni apo të punësoheni në to.

Comments