Përgatitje mbi Barkat e Shpejta të Shpëtimit

(Seksioni A-VI/2-2 të Kodit të STCW’95)

Kursi: “zotërimi për drejtimin e barkave të shpejta”, plotëson kërkesat e detyrueshme minimale të parashikuara në Kodin STCW. Ky modul kursi ofron trajnime për kandidatët që do të drejtojnë me përgjegjësi një varke të shpejtë shpëtimi. Moduli i kursit është realizuar sipas rekomandimeve te IMO-s modeli 1.24 – “zotërimi për drejtimin e barkave të shpejta”.

Kohëzgjatja e Kursit: 2 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 persona në ditë

Pjesëmarrësit do të jenë të aftë dhe të trajnuar për të marrë përgjegjësinë e drejtimit të barkave të shpejta të shpëtimit, gjatë ose pas fillimit të motit të keq dhe në det të trazuar, të operojnë me profesionalizëm motorët e këtyre barkave, duke kryer metodat e kërkim – shpëtimit nëpërmjet përdorimit të saktë të pajisjeve ku përfshihet gjithashtu komunikimi dhe sinjalizimi ndërmjet një barke shpëtimi, një helikopteri dhe një anije.

Pjesa A: Korniza e kursit

Qëllimet – Ky model kursi synon të sigurojë trajnimin për kandidatët për të lëshuar dhe marrë në ngarkim një anije të shpejtë shpëtimi, në përputhje me Seksionin A-V1 / 2 të Kodit STCW.

Objektiv – Ky plan program mbulon kërkesat e Konventës 1995 të STCW Kapitulli VI, Seksioni AV1 / 2, Tabela A-VI / 2-2. Për plotësimin e standardit minimal të kompetencës në anijet e shpëtimit të shpejtë, një praktikant do të jetë kompetent për të trajtuar dhe ngarkuar anije të tilla gjatë ose pas nisjes në mot të pafavorshëm dhe në kushte të papërshtamshme detare. Ata gjithashtu do të jenë në gjendje të përdorin një anije të shpejtë shpëtimi me motor.

Kursantët do të dinë përdorimin e saktë të të gjitha pajisjeve të gjetjes, duke përfshirë pajisjet e komunikimit dhe sinjalizimit midis anijes së shpëtimit dhe një helikopteri dhe anijes; dhe si të bartet nga modelet e kërkimit.

Standardet e hyrjes – Për pranimin në kurs, detarët duhet të jenë të aftë nga ana mjekësore dhe mbajtësi i një certifikate të aftësisë në anijet e mbijetesës dhe anijet e shpëtimit, përveç varkave të shpëtimit të shpejtë, në përputhje me rregulloren V1 / 2, paragrafi 1 i STCW 1995.

Certifikata e kursit – Me përfundimin e suksesshëm të kursit dhe demonstrimin e aftësive, një certifikatë mund të lëshohet, në përputhje me Rregulloren V1 / 2, paragrafi 2, që vërteton që mbajtësi ka përmbushur standardin e kompetencës të specifikuar në Tabelën A-VI / 2- 2 të STCW 1995.

Një çertifikatë e tillë mund të lëshohet vetëm nga qendrat e miratuara nga Administrata.

Comments

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Kontaktoni

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.
[contact-form-7 id="7474"]