Në vitin 2010, u përurua Kompania “TSTS Group”. Në bashkëpunim me partnerët evropianë, kjo kompani u angazhua në ofrimin e konsulencës në lidhje me sigurinë në vendin e punës, vlerësimin e rrezikut për ndërmarrje të ndryshme dhe parandalimin e incidenteve sipas llojit të aktivitetit të kryer.

Që nga vitet e para të krijimit, Kompania TSTS është përfshirë me projekte serioze të grupeve të rëndësishme industriale, falë profesionalizmit të stafit tonë teknik, vendas dhe të huaj, të cilët ishin në gjendje të dinin paraprakisht përgjigjet e sakta për kërkesat specifike të tregut shqiptar.

Grupi TSTS është njohur nga Qeveria Shqiptare, përmes Ministrisë së Transportit dhe Ministrisë së Punës, Ministrisë së Brendshme, sipas Licencës së lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit në Ministrinë e Ekonomisë.

Një nga aktivitetet kryesore në shërbimet e ofruara nga Grupi TSTS, i njohur nga Qeveria Shqiptare, është trajnimi profesional, përmes përdorimit të pajisjeve dhe pajisjeve moderne të simulimit, për të krijuar në terma realë, situatat që mund të shfaqen në vendet e punës. Për këtë aktivitet TSTS Group, ka investuar në ndërtimin e objekteve dhe instalimin e pajisjeve elektronike (simulatorëve), me të njëjtat standarde që gjenden sot në vendet e zhvilluara të BE-së

Partneriteti i krijuar nga TSTS Group gjatë viteve, me kompani si: “GNV”, “MSC Crociere”, “COSTA Crociere”, “ESA Group – Genoa”, “SELECTION”, “Transas Group”, “Split Shipping Management”, “Tema Safety and Training”,” CERONAV “, gjithashtu do të kontribuojnë për të siguruar në vend, aktivitetet në lidhje me menaxhimin e shërbimeve të portit, veçanërisht në industrinë jashtë detit, të përhapura kohët e fundit në Territori shqiptar. Përvoja shumëvjeçare e partnerëve tanë, të çertifikuar me standardet më të larta të Komunitetit Evropian, ISO 9001/2015, MLC 2006 By RINA, do të jetë në dispozicion për klientët shqiptarë, që tashmë kanë drejtuar vështrimin e tij për të përmbushur kërkesat e tregut evropian.