Ndërthurja e Operacioneve ANIJE/PORT

OBJEKTIVAT E KURSIT

Ky kurs trainimi ka për qëllim të aftesojë njerëzit qe janë në kushte pune prane terminaleve portuale te trajtimit te hidrokarbureve, ose që dëshirojnë të hyjnë ne sektorin e naftës, kimike dhe industrine e gazit, qe te zoterojne njohuritë dhe teknikat e nevojshme për të zbatuar pyetësorin e sigurisë mbi operacionet e ngarkim shkarkimit, ndërmjet anijes dhe portit. Personat e trajnuar, në përfundimin me sukses të kursit duhet të jenë në gjendje të zbatojnë te gjitha pikat e këtij pyetësori sigurie, të cilat ndikojnë ndjeshëm në operacionet e anijeve dhe të terminale detare, sipas rregullave ndërkombëtare të: OCIMF, IMO, ISGOTT. 

Ky kurs trajnimi do të jetë i përshtatshëm për t’u ndjekur nga personat që janë me funksione si: mbikëqyrës ose operator sigurie ne termalet portuale dhe për t’i dhënë atyre aftësitë e nevojshme profesionale për të planifikuar në mënyrë të sigurtë operacionet e ngarkimit / shkarkimit të Anijeve në përgjithësi, si dhe veçanërisht çisternave të naftës / LPG në bankinat dhe facilitetet e portit.

Kohëzgjatja e Kursit: 2 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 persona në ditë.

Përmbajtja e kursit: Trajnimi “zbatimi i listës së plotë (pyetësori) të kushteve të sigurisë për operacionet: Anije Cisterne/Port”, përfshinë çështjet e mëposhtme:

 • ISGOTT Ship / Shore – Siguria, Lista kontrolluese dhe listat e tjera të kontrollit shtesë
 • Pajisjet dhe sistemet e njohurive bazë të Anijes Cisternë
 • Rreziqet lidhur me inspektimet e përsëritura
 • Faktorët që ndikojnë në efektivitetin e inspektimeve rutinë

Shpjegim dhe demonstrim se si realizohen aktivitetet apo detyrat e mëposhtme:

 • Nëse kontrolli dhe inspektimi i anijes është kryer në përputhje me listën e përcaktuar
 • Verifikimi se kontrolli i anijes / listat kontrolluese të sigurisë së portit janë përfunduar siç duhet
 • Konfirmimi që anija ka qenë e pajisur me njoftimet dhe dokumentacionin e duhur
 • Vlerësimi me seriozitet i mangësive / shkeljeve
 • Vendimarrja për veprime korrigjuese nëse është e nevojshme
 • Sigurimi i marrjes së masave përmirësuese dhe efektive mbi sigurinë
 • Vendimarrja për veprime të mëtejshme (a) nëse masa e zbatuar nuk ka rezultuar efektive ose nuk është garantuar siguria.
 • Verifikimi që, si minimum, intervalet e programuara te inspektimit janë respektuar me përpikëri.
 • Inspektimet janë regjistruar si duhet
 • Konfirmimi që gama e artikujve të përfshira në pyetësorin e sigurisë, në të vërtetë janë inspektuar në nivel me intervalet e kërkuara.
 • Dizenjimi i bankinës dhe rastet e pajtueshmërisë se saj me Anijet e madhësive të ndryshme
 • Gama e re e terminaleve të vogla dhe te mesme (jetty) që janë në zhvillim
 • Teknologjitë e reja, qasja e portit, bankinave dhe ankorimi
 • Operacionet e ankorimit “Tandem”, për mjedise më pak mikpritëse në det të hapur
 • Teknologjitë moderne për transferimin e ngarkesave hidrokarbure
Comments

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Kontaktoni

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.
[contact-form-7 id="7474"]