Grupi TSTS është njohur nga Qeveria Shqiptare, përmes Ministrisë së Transportit dhe Ministrisë së Punës, sipas Licencës së lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit në Ministrinë e Ekonomisë. Grupi TSTS është i autorizuar gjithashtu nga Ministria e Brendshme në lidhje me shërbimet e ofruara për: ekspertizë, këshillim dhe trajnim në lidhje me parandalimin dhe luftimin e zjarrit, për procedurën e vlerësimit të rrezikut dhe krijimin e Planit të Sigurisë për çdo objekt operacional.

Kompania TSTS Group është anëtare e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë.  Trajnimi Detar dhe Qendra e Punësimit të Ekuipazheve “TSTS Group”, vazhdimisht kontrollohet nga inspektorët e Shoqërisë Ndërkombëtare të Klasifikimit “RINA – Genoa”. Përmes këtij inspektimi ata janë certifikuar me standardet e reja 9001: 2015, jo vetëm cilësinë e menaxhimit dhe shërbimet e ofruara nga kjo kompani, por edhe për herë të parë shërbimin e rekrutimit të detarëve (Crew Manning) të kryer nga kompania jonë, në përputhje me rregullat e reja të vendosura nga MLC-2006 (Konventa e Punës Detare).

Partnerët e huaj që marrin pjesë në TSTS Group, janë të njohur për ofrimin e shërbimeve, nga Qeveria Italiane, Qeveria Kroate, Agjencia e Rojës Bregdetare Detare Britanike (MCA), Shoqëria Ndërkombëtare e Klasifikimit “RINA”, Shoqëria Klasike Norvegjeze “Det Norske Veritas ‘( DNV), etj. Ky standard ndërkombëtar, i cili vazhdon të respektohet dhe përmirësohet nga Grupi i Kompanisë TSTS, do të kontribuojë ndjeshëm në krijimin e mundësive të reja të trajnimit dhe punësimit të ekuipazhit, në përputhje me ndryshimet e STCW-2010. Grupi TSTS miratohet si RYA (Royal Yachting Association), Qendra e Trajnimit për Shqipërinë Ne jemi të kënaqur që ju bëjmë të vetëdijshëm se TSTS Group tani është një Qendër e njohur Trajnimi RYA dhe tani jemi në gjendje të reklamojmë dhe drejtojmë kurset tuaja të kërkuara RYA. RYA Powerboat Niveli 2. Certifikata Kombëtare e Lundrimit të Anijes Royal Yachting Association (Niveli II) është një kurs dy-ditor i nivelit të hyrjes dhe njihet nga MCA i MB si një certifikatë aftësie për funksionimin e motorëve të vegjël. Isshtë ideale për ata që kërkojnë një kualifikim për të operuar në tenderët e jahteve. Deri në 10 MT LOA.

TSTS Group e aprovuar si Qender Trajnimi Detar Angleze RYA

TSTS Group është një Qendër e Trajnimit e njohur RYA, dhe jemi në gjendje të reklamojmë dhe drejtojmë kurset tuaja të kërkuara RYA. RYA Powerboat Niveli 2. Certifikata Kombëtare e Lundrimit të Anijes Royal Yachting Association (Niveli II) është një kurs dy-ditor i nivelit të hyrjes dhe njihet nga MCA i MB si një certifikatë aftësie për funksionimin e skafeve të vegjël deri në 10 mt. Isshtë ideale për ata që kërkojnë një kualifikim për të operuar në tenderët e jahteve. Deri në 10 mt gjatësi.

QENDRA E TRAJNIMIT DHE REKRUTIMIT DETAR, është e njohur nga Autoriteti Detar i Panamasë për më shumë se 40 kurse STCW10. Kjo risi do të lejojë detarët tanë të certifikohen me dokumente Panama dhe të punojnë e lundrojnë në të gjitha anijet që mbajnë flamurin e Panamasë dhe të vendeve në marreveshje me këtë flamur.