O.P.D - Operatori i Pozicionimit Dinamik

Pershkrimi i Kursit

Ky Kurs është krijuar në përputhje me standardet e IMO-s dhe Konventës STCW mbi trajnimin e Operatorit të Pozicionit Dinamik. Per t’u certifikuar me kompetencë të plotë në kursin e OPD-së, pjesëmarrësit duhet të përvetësojnë familjarizimin me sistemin e Pozicionimit Dinamik dhe kohën e vrojtimit, gjatë zhvillimit të kursit. 

Kohëzgjatja e Kursit: 3 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 persona në ditë.

Tematikat e Kursit: Njësia Kompiuterike bazë, Elektriciteti bazë, Rrjeti bazë, Komunikimet RS bazë.

Me përfundimin e kursit, kandidatët do të zotërojnë njohje të problemeve të pozicionimit dinamik, përdorimin e gjerë të sistemeve, fuqinë, lidhjet kabllore dhe në rrjet. Nëpërmjet përdorimit të simulatorit detar, pjesëmarrësit do të jenë të aftë të identifikojnë dhe të menaxhojnë në mënyrë të rregullt modulet e sistemit dhe komandat e paisjes së drejtimit. Mirëpërdorimi i alarmeve të sistemit DP, menuja e diagnostikimit dhe ndricimi DPC, do ju shërbejë duke ju asistuar në përcaktimin e problemeve të sistemit dhe veprimet korrektive për zgjidhjen e tyre. 

Rezervo kete kurs

Rezervim Kursi

Ju lutemi plotesoni te dhenat personale.
Fushat me (*) jane te detyrueshme.

Emer Mbiemer(*)
Please type your full name.

Datelindja(*)
Please select a date when we should contact you.

Vendlindja(*)
Invalid Input

Vendbanimi(*)
Invalid Input

Kombesia(*)
Invalid Input

Pasaporta Detare Nr.(*)
Invalid Input

Pozicioni(*)
Please tell us how big is your company.

Telefon (*)
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid email address.

Timetable & duration: 9.00 – 13.00 and 14:00 – 17:00

Data preferuar
Invalid Input

Ju duhet akomodim?
Invalid Input

Shkruaj karakteret ne figure(*)
Shkruaj karakteret ne figure
Invalid Input