Stafi Yne

 Stafi Drejtues


Dorian MERSINI Avokat (Studio Ligjore) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1980.

Edukimi & Studimet: 2005, Diplomuar për Juridik, Universiteti i Drejtësisë Genova (Itali) specializim e Drejta Detare.

Publikime Personale"Industria e Nautikës Shqiptare, Quo Vadis", "Detarët Shqiptarë, më mirë një vend në Diell apo në Bord?", "Detarët & Rregullat e Lojës", "Detarët Shqiptarë Lundrojnë në Listën e Bardhë STCW", "Siguria Detare për Anijet e Pasagjerëve", “Agjencitë e Menaxhimit të Anijeve dhe Ekuipazhit”, "Autostrada Detare", "E Ardhmja e Portit të Shëngjinit", "Administrata Detare pjesë e integrimit në BE", "Rilindja e Romano Port", “Kontratat e Përdorimit të Anijes (Charter - Party)”, "Kontrata e Lizingut në Transportin Detar", "Portet Shqiptare nën Kodin ISPS", "Letër Kredia", "Inkotermat në Tregtinë Ndërkombëtare". 

Eksperienca Pune: 2005 - Asistent në Departamentin e së Drejtës Ndërkombëtare Detare, Universiteti i Drejtësisë Genova, Itali; 2006 - Specialist në Drejtorinë e Integrimit Europian, Ministria e Brendshme, Shqipëri; 2007 - Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës, Porti Shëngjin Sha; 2009 - Pedagog i së Drejtës Detare, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës; 2010 - Drejtor i Sigurisë Detare, Ministria e Transportit, Shqipëri. 2012 - Drejtor Ekzekutiv Sanlorenzo Yacht (Shqipëri & Mal i Zi). 2013 - Avokat (Studio Ligjore - TSTS Group)

Kurse & SpecializimeNëntor 2007, Kurs Specializimi mbi Menaxhimin Portual, organizuar nga Ministria e Tregtisë (Kinë). Maj 2008, Kurs Specializimi mbi Politikat e Sigurisë Portuale, organizuar nga Departamenti i Shtetit (USA). Prill 2011, Kurs Specializimi mbi Kontrollin Shtetëror Portual, zhvilluar nga Byroja Ndërkombëtare Detare (Britani e Madhe).

Regjistruar në Dhomën e Avokatisë Tiranë: 2007. 

Gjuhët: Anglisht; Italisht.


Marseda SHKODRA Economiste (CEO) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Tiranë (Shqipëri) 1981.

Edukimi & Studimet: 2006, Diplomuar në Ekonomi & Tregti, Universiteti Genova (Itali) specializim menaxhimi i transportit rrugor,

Publikime Personale: "Zhvillimi i Subjekteve Tregtare në Sektorin e Transportit Rrugor".

Eksperienca Pune: 2009 - Drejtor Ekzekutiv (CEO) TSTS Group; 2007 - Ekonomiste tek firma ligjore: AS&T LEGAL ALBANIA, pjesë e Grupit: "MEDITERRANEAN LEGAL NETWORK"; 2006 - Ekonomiste në Kompaninë TRANSPEDMUKA SH.P.K, Durrës; 2004 - Asistente në Librari, Fakulteti i Ekonomisë - Genova (ITALi); 2003 - Sekretare në Fakultetin e Drejtësisë - Genova (ITALi).

Gjuhët: Anglisht; Italisht.

 


Zyra Administrative


Anula BIRI - (Menaxhere Zyra Durrës) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1993.

Edukimi & Studimet2011-2015 Diplomuar në Universitetin “Aleksander Moisiu” Durrës, Fakulteti i Ekonomise,

Dega “Administrim Biznesi”. 2015-2017 Master Profesional: Administrim Financiar

Eksperienca Pune: Qershor 2011 – Korrik 2011 Anketuese, prane INSTAT Censusi per regjistrimin e popullsise; Tetor 2015 – Shtator 2016, Ekonomiste në Distributorin e Birra Tirana për Durrësin, Cavaliere shpk; Prill 2017 -  Korrik 2017, Specialiste në shërbimin këshillimor, Drejtoria e Bujqësisë, Shkozet, Durrës; Korrik 2017 e ne vazhdim prane TSTS Group.

Gjuhët: Anglisht; Italisht, Frengjisht.


Entela HERENI - (Juriste Zyra Durrës) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Kukës (Shqipëri) 1992.

Edukimi & Studimet:

2011-2014 - Diplomuar në “Universitetin e Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë .

2014-2016 - Master Shkencor: E Drejtë Civile.

2016-2017 - Shkolla e Avokatisë.

Eksperienca Pune: Mars 2017 juriste në Shoqatën EDEL, Tetor 2017 juriste në Zyrë  Noterie, Qershor e në  vazhdim juriste pranë TSTS Group.

Gjuhët: Anglisht, Italisht, Spanjisht,Gjermanisht.


Redian CELCIMA (Ekspert Logjistike) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1992.

Edukimi & Studimet:

2014-2018 Diplomuar në Kolegjin Universitar “Wisdom” Tirane, Fakulteti i Ekonomise,

Dega “Finance Banke”.

Eksperienca Pune: Qershor 2013 – Dhjetore 2015 Menaxhim dyqani;Maj 2016-Korrik 2017 Agjent shitje Shkozet, Durrës; Qershor 2018 e ne vazhdim prane TSTS Group.

Gjuhët: Anglisht; Italisht.


Mejola Kodra - (Menaxhere Zyra Vlorë - Planifikim & Implementim Projekte BE) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1980.

Edukimi & Studimet2015 - Kandidate per doktorature Istituti i Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës; 2005 -  Diplomuar pranë Fakultetit të Shkencave Politike, Universiteti i Genova, Itali, Universiteti i Genova (Itali) specializim në Shkencat Ndërkombëtare dhe Diplomatike.

Publikime Personale2015 “Towards a European Common Framework on Migrants. The Italian Stand on the issue, 2014 “E-democracy and new model of governance. Possibilities of implementation in Albania”, 2013 “External Voting: the global experience and new perspectives for the Albanian emigrants”, 2012 “Politikat e BE-së në fushën e emigracionit. Ndikimet në flukset migratore shqiptare”, 2012 “Rrjeti Industrial. Përvoja e deritanishme  italiane si model  zhvillimi i qëndrueshëm  për të ardhmen e ekonomisë shqiptare ”, 2011 “Models of Leadership in education and its  role in integrating ICT- an Albanian review”, 2011 “Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit në Shkolla”, 2010 “EU conditionality and regional development: evidences from Vlora, Albania”, 2010 “The European Development Cooperation Policy: a Human Rights Oriented Model?”, 2010 “The Eternal Return of the Leviathan? Governments and Markets in the Post Financial Crisis Era”, 2005 “Guida per gli imprenditori italiani in Albania”

Eksperienca Pune2003-Bashkëpunëtore administrative, Departamenti i Kërkimeve Evropiane, Fakulteti i Shkencave Politike, Universiteti i Genova, Itali 2004-Koordinatore e aktiviteteve “Comitato Giovani pro 2004”, Genova 2005-Bashkëpunëtore administrative pranë Zyrës Tregtare, Ambasada Italiane në Tiranë 2007-As/Pedagoge pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Administrimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës; 2008-Drejtore Menaxhimi, Qendra e Edukimit dhe Kërkimit Shkencor  3Tre Con IT, Vlorë 2009-Lektore/Koordinatore e Përgjithshme Universiteti Pavarësia, Vlorë

Kurse & Specializime2010- Master Facilitator për European  Pedagogical  ICT Licence, Agjensia  Daneze e Kërkimit Shkencor dhe Edukimit, Ministria e Arsimit, Aarhus, Danimarkë; 2012- Diplome ECDL-European Computer Driving License- Diplomë Evropiane mbi njohuritë kompjuterike.

Gjuhët: Anglisht; Italisht; Spanjisht; Gjermanisht


 Stafi i Trajnuesve


Kap. Mynyr BAJRAKTARI - Drejtor i Kurseve të Trajnimit


 

 

 

 

 

 

 


Of. Henri TROPLINI - Lektor i Kurseve të Trajnimit

 

 

 

 

 

 

 

 


Ergis KRYEKURTI - Lektore e Kurseve të Trajnimit 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kap. Albert KOCO - Lektor i Kurseve të Trajnimit

 

 

 

 


Kap. Fatmir KENETA - Lektor i Kurseve të Trajnimit


Ing. Spartak COMO - Lektor i Kurseve të Trajnimit


Dok. Sali BAJO - Lektor i Kurseve të Trajnimit


Ing. Mimoza KENETA - Lektore e Kurseve të Trajnimit


Cap. Shpetim PUPA - Lektor i Kurseve të Trajnimit


Nostrom: Murat REKA - Lektor i Kurseve të Trajnimit