Ndihma e Parë në Vendin e Punës

Ky kurs është zhvilluar për të punësuarit për t'i dhënë atyre informacionin e duhur se si ata mund të jenë në gjendje të ofrojnë ndihmën e parë në vendin e tyre të punës . Niveli i njohurive të fituara do të jenë të mjaftueshme për të mundësuar punonjësit për të marrë masa të menjëhershme në rast të lëndimit ose sëmundjes për të gjithë të coleghes tyre të punës.

Kohëzgjatja e Kursit: 1 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 persona në ditë

Me përfundimin e suksesshëm të kursit, kandidatët do të marrin një certifikatë aftësie për dhënien e ndihmës së parë mjekësore në vendin e punës, të njohur nga Ministria e Punës .