Si dhe ku mund te paguani

Pagesat mund të bëhen on-line nëpërmjet sistemit paypal, duke ndjekur një procedurë të thjeshtë dhe tepër të sigurtë.
Vendosni shumën përkatëse duke u futur më pas në llogarinë tuaj të paypal, për të konfirmuar pagesën.

Carta di credito attraverso PayPal