Kursi për Operacionet e Ormexhimit të Sigurtë

Pershkrimi i Kursit

Ky kurs trajnimi së fundmi është bërë pjesë e të gjitha praktikave standarde ndërkombëtare dhe i drejtohet personelit të angazhuar në shërbimin e ormexhimit në portet tregtare, punonjësve të marinave turistike të angazhuar me asistencën e ormexhimit të barkave dhe jahteve, pilotëve dhe ndihmës pilotëve, si dhe prej disa vitesh është përfshirë si një nga modulet e programit skipper, që zhvillohet për trajnimin e drejtuesve të barkave turistike për marrjen e Patentës Detare. 

Kohëzgjatja e Kursit: 1 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 kandidatë në ditë.

Objektivat e Kursit:

  • Shëndeti dhe Siguria në Punë dhe shërbimet e ormexhimit të rregulluara sipas ligjit shqiptar
  • Praktikat e mira gjatë operacioneve standarde te akorimit dhe akostimit
  • Panoramë mbi Stacionet e Ormexhimit
  • Planifikimi i opracioneve të akostimit dhe ormexhimit
  • Cimat, nyjet detare dhe mirëmbajtja e tyre
  • Komunikimi dhe shenjat konvencionale
  • Tipet e nyjeve detare dhe përdorimi i tyre në praktikë
  • Certifikimi dhe licenca për shërbimin e ormexhimit. 

Rezervo kete kurs

{rsform 10}