Vrojtimi në Det dhe në Port në Sektorin e Kuvertës

Pershkrimi i Kursit

(Seksioni A-II/4 i Kodit të STCW’95)

Ky modul kursi ofron informacione dhe udhëzime për mbajtjen dhe gatishmërinë e vëzhgimit mbi lundrimin e sigurtë në përputhje me kërkesat e Kodit STCW 95.


Kohëzgjatja e Kursit: 2 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 persona në ditë.


Ky modul kursi ofron informacione dhe udhëzime për mbajtjen dhe gatishmërinë e vëzhgimit mbi lundrimin e sigurtë në përputhje me kërkesat e Kodit STCW 95.

Ky modul kursi përfshinë:

  • Kërkesat e përgjithshme për Kapiten dhe Oficerët e ngarkuar me detyre vëzhgimin e lundrimit të sigurtë;
  • Gjendjen e mirë shëndetësore për kryerjen e detyrës;
  • Kryerja e vëzhgimit të lundrimit;
  • Masat për fillimin e detyrës së vëzhgimit, marrja e detyrës së vëzhgimit dhe dorëzimi i saj në mbarim të turnit;
  • Mbajtja e një vëzhgimi të sigurtë dhe detyra e vëzhgimit;
  • Shikueshmëri e kufizuar, me shpejtësi të sigurt, distanca e ndalimit dhe anijet në spirancë.

Rezervo kete kurs

{rsform 10}