Radar A.R.P.A. (Niveli Menaxherial)

Pershkrimi i Kursit

(Seksioni A-II/1 i Kodit të STCW’95 dhe rezoluta IMO A-II73 (Niveli Manaxherial)

Kursi për vëzhgimin me radar normal dhe radar atomatik "ARPA"- Niveli i Menaxhimit (A-II / 2, A-VIII / 2 - 3.1, BI/12 dhe B-VIII / 2-3.1), është projektuar për të gjithë oficerët e kuvertës të cilët janë me detyrë vëzhgimin e lundrimit, si dhe për të gjithë pilotët detar dhe skiperat (kapitenet e jahteve).

Kohëzgjatja e Kursit: 2 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 persona në ditë.

Kursi synon të përmbushë kërkesat e njohurive minimale të detyrueshme, në përputhje me Tabelën A-II / 2 të STCW1978, të ndryshuar, si dhe rekomandimet e IMO-s (IMO  rezoluta A.477, A.823, A.424 dhe A.478).

Rezervo kete kurs

{rsform 10}