Stafi Yne

 Stafi Drejtues


Dorian MERSINI Avokat (Studio Ligjore) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1980.

Edukimi & Studimet: 2005, Diplomuar për Juridik, Universiteti i Drejtësisë Genova (Itali) specializim e Drejta Detare.

Publikime Personale: "A njihen Patentat Detare Shqiptare jashtë vendit", "Teknologjia e Simulimit Detar, risi në duart e Kapitenëve Shqiptar"; "Industria e Nautikës Shqiptare, Quo Vadis", "Detarët Shqiptarë, më mirë një vend në Diell apo në Bord?", "Detarët & Rregullat e Lojës", "Detarët Shqiptarë Lundrojnë në Listën e Bardhë STCW", "Siguria Detare për Anijet e Pasagjerëve", “Agjencitë e Menaxhimit të Anijeve dhe Ekuipazhit”, "Autostrada Detare", "E Ardhmja e Portit të Shëngjinit", "Administrata Detare pjesë e integrimit në BE", "Rilindja e Romano Port", “Kontratat e Përdorimit të Anijes (Charter - Party)”, "Kontrata e Lizingut në Transportin Detar", "Portet Shqiptare nën Kodin ISPS", "Letër Kredia", "Inkotermat në Tregtinë Ndërkombëtare". 

Eksperienca Pune: 2005 - Asistent në Departamentin e së Drejtës Ndërkombëtare Detare, Universiteti i Drejtësisë Genova, Itali; 2006 - Specialist në Drejtorinë e Integrimit Europian, Ministria e Brendshme, Shqipëri; 2007 - Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës, Porti Shëngjin Sha; 2009 - Pedagog i së Drejtës Detare, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës; 2010 - Drejtor i Sigurisë Detare, Ministria e Transportit, Shqipëri. 2012 - Drejtor Ekzekutiv Sanlorenzo Yacht (Shqipëri & Mal i Zi). 2013 - Avokat (Studio Ligjore - TSTS Group)

Kurse & SpecializimeNëntor 2007, Kurs Specializimi mbi Menaxhimin Portual, organizuar nga Ministria e Tregtisë (Kinë). Maj 2008, Kurs Specializimi mbi Politikat e Sigurisë Portuale, organizuar nga Departamenti i Shtetit (USA). Prill 2011, Kurs Specializimi mbi Kontrollin Shtetëror Portual, zhvilluar nga Byroja Ndërkombëtare Detare (Britani e Madhe).

Regjistruar në Dhomën e Avokatisë Tiranë: 2007. 

Gjuhët: Anglisht; Italisht.


Marseda SHKODRA Economiste (CEO) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Tiranë (Shqipëri) 1981.

Edukimi & Studimet: 2006, Diplomuar në Ekonomi & Tregti, Universiteti Genova (Itali) specializim menaxhimi i transportit rrugor,

Publikime Personale: "Zhvillimi i Subjekteve Tregtare në Sektorin e Transportit Rrugor".

Eksperienca Pune: 2009 - Drejtor Ekzekutiv (CEO) TSTS Group; 2007 - Ekonomiste tek firma ligjore: AS&T LEGAL ALBANIA, pjesë e Grupit: "MEDITERRANEAN LEGAL NETWORK"; 2006 - Ekonomiste në Kompaninë TRANSPEDMUKA SH.P.K, Durrës; 2004 - Asistente në Librari, Fakulteti i Ekonomisë - Genova (ITALi); 2003 - Sekretare në Fakultetin e Drejtësisë - Genova (ITALi).

Gjuhët: Anglisht; Italisht.

 


Zyra Administrative


Anula BIRI - (Menaxhere Zyra Durrës) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1993.

Edukimi & Studimet2011-2015 Diplomuar në Universitetin “Aleksander Moisiu” Durrës, Fakulteti i Ekonomise,

Dega “Administrim Biznesi”. 2015-2017 Master Profesional: Administrim Financiar

Eksperienca Pune: Qershor 2011 – Korrik 2011 Anketuese, prane INSTAT Censusi per regjistrimin e popullsise; Tetor 2015 – Shtator 2016, Ekonomiste në Distributorin e Birra Tirana për Durrësin, Cavaliere shpk; Prill 2017 -  Korrik 2017, Specialiste në shërbimin këshillimor, Drejtoria e Bujqësisë, Shkozet, Durrës; Korrik 2017 e ne vazhdim prane TSTS Group.

Gjuhët: Anglisht; Italisht, Frengjisht.


Entela HERENI - (Juriste Zyra Durrës) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Kukës (Shqipëri) 1992.

Edukimi & Studimet:

2011-2014 - Diplomuar në “Universitetin e Tiranës”, Fakulteti i Drejtësisë .

2014-2016 - Master Shkencor: E Drejtë Civile.

2016-2017 - Shkolla e Avokatisë.

Eksperienca Pune: Mars 2017 juriste në Shoqatën EDEL, Tetor 2017 juriste në Zyrë  Noterie, Qershor e në  vazhdim juriste pranë TSTS Group.

Gjuhët: Anglisht, Italisht, Spanjisht,Gjermanisht.


Redian CELCIMA (Ekspert Logjistike) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1992.

Edukimi & Studimet:

2014-2018 Diplomuar në Kolegjin Universitar “Wisdom” Tirane, Fakulteti i Ekonomise,

Dega “Finance Banke”.

Eksperienca Pune: Qershor 2013 – Dhjetore 2015 Menaxhim dyqani;Maj 2016-Korrik 2017 Agjent shitje Shkozet, Durrës; Qershor 2018 e ne vazhdim prane TSTS Group.

Gjuhët: Anglisht; Italisht.


Mejola Kodra - (Menaxhere Zyra Vlorë - Planifikim & Implementim Projekte BE) - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lindur në Durrës (Shqipëri) 1980.

Edukimi & Studimet2015 - Kandidate per doktorature Istituti i Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës; 2005 -  Diplomuar pranë Fakultetit të Shkencave Politike, Universiteti i Genova, Itali, Universiteti i Genova (Itali) specializim në Shkencat Ndërkombëtare dhe Diplomatike.

Publikime Personale2015 “Towards a European Common Framework on Migrants. The Italian Stand on the issue, 2014 “E-democracy and new model of governance. Possibilities of implementation in Albania”, 2013 “External Voting: the global experience and new perspectives for the Albanian emigrants”, 2012 “Politikat e BE-së në fushën e emigracionit. Ndikimet në flukset migratore shqiptare”, 2012 “Rrjeti Industrial. Përvoja e deritanishme  italiane si model  zhvillimi i qëndrueshëm  për të ardhmen e ekonomisë shqiptare ”, 2011 “Models of Leadership in education and its  role in integrating ICT- an Albanian review”, 2011 “Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit në Shkolla”, 2010 “EU conditionality and regional development: evidences from Vlora, Albania”, 2010 “The European Development Cooperation Policy: a Human Rights Oriented Model?”, 2010 “The Eternal Return of the Leviathan? Governments and Markets in the Post Financial Crisis Era”, 2005 “Guida per gli imprenditori italiani in Albania”

Eksperienca Pune2003-Bashkëpunëtore administrative, Departamenti i Kërkimeve Evropiane, Fakulteti i Shkencave Politike, Universiteti i Genova, Itali 2004-Koordinatore e aktiviteteve “Comitato Giovani pro 2004”, Genova 2005-Bashkëpunëtore administrative pranë Zyrës Tregtare, Ambasada Italiane në Tiranë 2007-As/Pedagoge pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Administrimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës; 2008-Drejtore Menaxhimi, Qendra e Edukimit dhe Kërkimit Shkencor  3Tre Con IT, Vlorë 2009-Lektore/Koordinatore e Përgjithshme Universiteti Pavarësia, Vlorë

Kurse & Specializime2010- Master Facilitator për European  Pedagogical  ICT Licence, Agjensia  Daneze e Kërkimit Shkencor dhe Edukimit, Ministria e Arsimit, Aarhus, Danimarkë; 2012- Diplome ECDL-European Computer Driving License- Diplomë Evropiane mbi njohuritë kompjuterike.

Gjuhët: Anglisht; Italisht; Spanjisht; Gjermanisht


 Stafi i Trajnuesve


Kap. Mynyr BAJRAKTARI - Drejtor i Kurseve të Trajnimit


Lindur në Korçë (Shqipëri) 19.10.1949  

Edukimi & Studimet:1970, dipomuar për Navigacion në Akademinë Navale të Marinës(Vlorë)

Eksperienca Pune:
1970-1980 - Oficer kuverte I tipeve të ndryshme të anijeve të ngarkesave tek Flota Kombëtare Tregtare të Shqipërisë ;
1980-1983 - Kapiten I mjeteve të ngarkesave tek M/V”Lezha”
1983-1990 - Kapiten I mjeteve të ngarkesave tek M/V’Skenderbeu ;
1990-1994 - Kapiten I mjeteve të ngarkesave tek M/V”Dajti” ;
1994-1998 - Kapiten I stafit në anije pasagjere tek F/B”Aulona: ;
1998-2002 - Mjeshter I anijeve pasagjereve tek F/B”Gabriela’’
2002-2009 - Pilot në Portin e Durrësit dhe në Porto Romano;2009-Deri tani-Instruktor tek TSTSGroup;

Kurse & Specializime:2000, kurs trajnimi I plotë për kapiten në lundrim me rreze të gjate në përputhje me kërkesat e S.T.C.W, organizuar nga TST Taranto, Italia. Shkurt 2010-tetor; 2010-Intsruktor, tek TSTS Group, Qendra a Trajnimeve Detare.

“Trajnimi i Trajnerëve në Agjencinë roje bregdetare për:
- Trajnimet themelore të sigurisë;
- Menaxhimi I Turmave dhe Administrimi I Krizave në Anijet Roro dhe Pasagjere;
- Ndërgjegjësimi mbi Sigurinë Detare:
- Oficer I Sigurisë në Anije.
- Kurse trajnimi “Misioni i plotë i Trajnimit të Trajnerëve tek Transas L.T.D për Simulatorë

Gjuhët: Anglisht; Italisht; Serbisht. 


Of. Henri TROPLINILektor i Kurseve të Trajnimit

Lindur në Durrës(Shqipëri) 16.02.1985

Edukimi & Studimet: Diplomuar për Navigaion në Universitetin’’Ismail Qemali’’ Vlorë

Eksperienca Pune: 01.08.2007-05.09.2007-Asistent Purser Ferry Riviera Del Conero tek Adria Ferries; 17.12.2007-18.01.2008- Asistent. Purser Ferry Riviera Adriatika, tek Adria Ferries (Frittelli Maritime Group); 01.04.2008 – 17.12.2010 - Oficer i dytë, ch.Mate tek Globex”, sh.p.k Durrës; 23.11.2011-23.12.2011- Fish Rep. (aktivitete sizmike të mjeteve kërkimore për të kërkuar për vaj dhe gaz, në detin Adriatik), tek Ramform Vantguard’ Nassau (Bahamas) Flamur.“ P.G.S” Norvegjez
11.05.2011 – 20.05.2011 - Oficer kryesor tek m/v ‘Frojdi 2”;
04.06.2011 – 26.09.2011 – Asistent Purser Ferry DOMIZIANA tek ADRIA FERRIES (Frittelli Maritime Group);
09.12.2011-04.09.2012 - Asistent.Purser Ferry Af FRANCESCA (Italian Flag) tek Adria Ferries (Frittelli Maritime Group);
01.12.2012-30.07.2015 - Shef Steward tek Adria Ferries (Frittelli Maritime Group);
01.08.2015 - deri tani - Lektor tek TSTS Group Maritime Training & Crewing Center.

Kurse & Specializime:

23.07.2008 Përgjegjësi për sigurinë detare
- Aftësi dhe legjitimim
- Planifikimi për sigurinë në port
- Pajisjet e sigurisë
- Identifikimi I riskut
- Planifikimi I sigurisë së anijes
- Analizimi dhe planifikimi i rrezikut 

 Gjuhët: Anglisht; Italisht.


Kadet. Ergis KRYEKURTI - Lektore e Kurseve të Trajnimit 

Lindur në 14.06.1991

Edukimi & Studimet, diplomuar në Fakultetin e Shkencave Teknike-Lundrimi ,: ‘Universiteti i Vlorës Ismail Qemali’

Përvoja e punës: Gusht2011-Dhjetor2014 në Adria Ferries, Ancona-Itali Marine Stewardess, Sailor Stewardess (Gusht 2011-Gusht 2012);
Ass Front Desk (20 Gusht 12March2014); Shef Purser (Mars 2014-Korrik 2016); Oficer Kadet (20 Korrik 17 17 - Shtator 2017) (Dhjetor 201 - Janar 2018); (Korrik 201 8-20 Shtator 18).

Kurse dhe specializime: Qershor 2011-Shkurt 2012 Grupi i Sistemit të Sigurisë dhe Trajnimit Tema, Durrës, Shqipëri. Certifikatat e Trajnimit të Detarit; Certifikatë sigurie etj. Vërtetim si Front Desk, Inst. Senegali, Ankona, Itali. Trajnoni Trainerët në TSTS-Group

Gjuhët: Anglisht; Italiane. 


 

Kap. Albert KOCO - Lektor i Kurseve të Trajnimit

Lindur ne Tirane 16.11.1948

Arsimi dhe Studimet: U diplomua në Universitetin Detar, Vlorë, Shqipëri.

Eksperience pune: 1984 - 2012- Mjeshtër në llojet e ndryshme të anijeve të ngarkesave nga 500 - 8000 ton si M / N Arbëri, Tiranë, Gjirokastra, Korabi, Darlin, Renvi, Edarte, Nereida; 2015 e deri më tani - Instruktor për Kurse ISPS në TSTS Group, Durrës, Shqipëri

Kurse dhe specializime: Kursi i Trajnuesve të Sigurisë IMO Detare të Trajnuesve, 2005, IMO. Siguria Fizike e Portit / Kursi i Vendueshmërisë së Portit, 2005, Rojet Bregdetare të Shteteve të Bashkuara. Kodi i Sigurisë së Pajisjeve Ndërkombëtare të Transportit dhe Portit- Port Zyrtar i Sigurisë, Akademia Ndërkombëtare e Transportit Detar 2004. Oficeri i Sigurisë Portuale, 2005, Autoriteti Portual Durrës. Trajnoni Grupin e Trainerëve-TSTS

Gjuhët: Anglisht; Italiane


Kap. Fatmir KENETA - Lektor i Kurseve të Trajnimit

Lindur në Durrës 20.05.1961 Edukimi dhe Studimet: Universiteti Detar, Vlorë Shqipëri 

Përvojë pune: 1985-1993-Navigator në Flotën e Transportit të Anijes Durrës; 1993-2002-Menaxher në Mushiqi" sh.pk, Ndërtimtari Ndërtimore Private, Durrës, Shqipëri; 2003-2007 - Shef i Departamentit të Përdorimit të Transportit Detar të Shërbimit Detar, Durrës, Shqipëri; 2009-2015-CEO në afarizëm privat; 2015-deri më tani-Lektori i Kurseve të Trajnimit në TSTS Group.
 
Kurse dhe specializime: Trajnon trainerët në TSTS Group.


 

 

 Ing. Spartak COMO - Lektor i Kurseve të Trajnimit

Lindur 22.01.1962

Edukimi dhe Studimet: U diplomua për Inxhinieri Mekanike - Teknologji, Universiteti i Tiranës.

Përvojë pune: 1989-1995 - Inxhinier Mekanik në Flotën Combat Marine (FLD), Vlorë, Shqipëri; 19951997 - Shef i Punëtorisë në Njësinë ish-Ushtarake 8830 ”, Tirane, Shqipëri; 1999-2012 - Inxhinier Mekanik në Artinel 95 ”KIA Company, sektori i shitjeve; 2012-deri tani - Instruktor në Shkollën e Shoferit; 2014-deri tani - instruktor në TSTS Group.

Kurse dhe specializime: Trajnim për trajnimin e kurseve të trainerëve për Simulatorin e Dhomës së Motorit, në Grupin TSTS
 
Gjuha: Anglisht; Rusisht


 

Dok. Sali BAJO - Lektor i Kurseve të Trajnimit

Lindur me 19.01.1946

Edukimi dhe Studimet: I diplomuar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, Shqipëri.

Përvoja e punës: 1976-2012- Doktor Porti në Autoritetin Portual Durrës; 
2012-deri tani-Instruktor për MPJ, MC në TSTS Group

Kurse & Specializime: Trajnimi mbi Kujdesin Mjekësor të Trajnerëve; 
"Ndihma e parë mjekësore" në TSTS GRUP

Gjuha: Anglisht; Rusisht.


 

Ing. Mimoza KENETA - Lektore e Kurseve të Trajnimit

Lindur më 10.06.1968

Edukimi dhe Studimet: u diplomua në Kursin e Kuzhinës, Tiranë, Shqipëri

Përvoja e punës
2009 - deri tani - Shefi i Cook në Bar Restorant “Spiranca” Durrës, Shqipëri;
2015 - deri tani - Instruktor (Me kohë të pjesshme) në TSTS Group.

Kurse dhe specializime: Trajnimi çertifikatën e kuzhinierit të Trainerëve të Anijes në TSTS Group. 


 

 

Cap. Shpetim PUPA - Lektor i Kurseve të Trajnimit


Nostrom: Murat REKA - Lektor i Kurseve të Trajnimit