Punesim Ekuipazhi

Industria Detare

Rekrutim Ekuipazhi

Menaxhim Ekuipazhi - MLC 2006

Trajnime mbi Normat e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Jahte për Shitje & Qera

Studio Ligjore Detare & Tregtare

Qendra e Trajnimeve Detare & Industriale

Patente per Jahte, motor & vela

Kursi i Skiperit, për pajisjen me patentë detare, përfshin teorinë në lidhje me njohuritë teknike mbi përdorimin e pajisjeve të barkës dhe më pas praktikën reale në bord.

Kurse Detare

Pervec Kurseve profesionale STCW 78/95, TSTS Group zhvillon kurse mbi drejtimin e barkave me vela dhe jahteve motorike. Shiko listen e kurseve tona...
Me shume

Studio Ligjore Detare

Firma Ligjore e Grupit TSTS, ofron asistencë të specializuar në fushën, e së Drejtës Detare, të Transportit, të Tregtisë Ndërkombëtare dhe së Drejtës Europiane.
Me shume

Kurse Industriale

Qendra zotëron një skuadër instruktorësh vendas dhe të huaj të kualifikuar dhe certifikuar në sektorin industrial, që aplikojnë modalitetet e informimit bazë e të avancuar.
Me shume

Agjenci Detare

Agjencia Detare & Spedicionere e TSTS Group, ofron shërbimet e saj profesionale në portet e hapura ndërkombetare Shqiptare.
Me shume

Rekrutim Ekuipazhi

TSTS Group, është angazhuar në krijimin e mundësive të punësimit për ekuipazhet detare në nivele të ndryshme, për anijet me flamur shqiptar dhe të huaj.
Me shume

Siguria në Punë

Siguria dhe Shëndeti në ambientet e punës vazhdon të jetë një nga temat kryesore të kronikës, duke na sjellë në vëmendje rëndësinë e respektimit të normave të sigurisë
Me shume

Rreth TSTS Group

Certifikime


Qendra e Trajnimit të Detarëve "TSTS Group", është çertifikuar nga Shoqëria Ndërkombëtare e Klasifikimit “RINA – Genova”, me standardet ISO: 9001:2008, jo vetëm për cilësinë dhe menaxhimin e shërbimit të ofruar nga kjo kompani, mbi zhvillimin e kurseve detare & industriale, por gjithashtu për herë të parë në Shqipëri ka certifikuar edhe shërbimin e Rekrutimit të Ekuipazheve Detare, bazuar në kërkesat e Konventës MLC-2006 (Maritime Labour Convention).

Me shume...

Rreth Nesh
Në vitin 2010, u inaugurua Shoqëria TSTS Group. Në bashkëpunim me partnerët Europian, kjo kompani është angazhuar në ofrimin e konsulencës në lidhje me, normat e sigurisë në ambientet e punës, vlerësimin e rrezikut për ndërmarrjet e ndryshme dhe parandalimin e incidenteve sipas llojit të aktivitetit që ushtrohet.

Që në vitet e para të krijimit, Shoqëria TSTS është angazhuar në projekte serioze nga grupe të rëndësishme industriale, falë profesionalizimit të stafit teknik që zotëron, vendas dhe i huaj, i cili ka ditur t’i përgjigjet me korrektësi kërkesave specifike të tregut, duke ofruar një shërbim të kompletuar dhe cilësor në tregun shqiptar.

Me shume...

Partnere