Makanik - Auto

Shoreside
Contact SHQIPERI - Tiranë
QENDRA E TRAJNIMIT & PUNESIMIT DETAR
Bulevardi: "Gjergj Fishta 146", Kulla 1, Apart. 7/2
(Hotel HILTON GARDEN Inn - Alpas Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Cel: +355 672030620
e-mail: info@tstsgroup.com

Description

MEKANIK - PROFILI I PUNËS

Ky pozicion ofrohet prane nje nga kompanite me te medha Italiane te industrise automobilistike. Pozicioni do te ofrohet per 4 -5 muaj ne forme stazhi me pagese mujore, ne menyre qe kandidati te pervetesoje formimin dhe eksperiencen e duhur per rolin qe do te kete me pas brenda ndermarries. Nese kandidati kalon me sukses periudhen e stazhit, do t'i ofrohet nje kontrate e plote pune, sipas kushteve te punes rregulluar nga legjislacioni Italian. 

PERSHKRIMI:

Kjo figurë profesionale merret me mirëmbajtjen e mjeteve motorike, pra identifikon dhe eliminon shkaqet e mosfunksionimit, duke riparuar problemet ose duke zëvendësuar komponentët e dëmtuar të motorëve, të sistemeve të tyre të furnizimit dhe të ftohjes, si dhe aparatet e transmetimit dhe të drejtimit të automjeteve.

AKTIVITETET:

 • Siguron riparimin mekanik të automjeteve;
 • Siguron zëvendësimin e pjesëve mekanike;
 • Kryen kontrollin e motorëve dhe të pjesëve të zëvendësuara;
 • Siguron ndërhyrjen në pjesët e shasisë;
 • Kryen mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të mjeteve motorike;
 • Kryen mirëmbajtjen e programuar të mjeteve motorike (plotësim i garancisë së kontrollit për automjetet);
 • Siguron zëvendësimin e komponentëve difektoze, të dëmtuar ose të konsumuar;
 • Kryen kontrolle dhe/ose rishikime për pjesët ose impiantet (rishikim i përbërësve mekanikë, kontroll i gazrave të shkarkimit, zhbllokim i tubave, etj.);
 • Kryen kontrollin e sistemeve të furnizimit, të ftohjes dhe të komponentëve të tyre mekanike (injektorë, radiatorë, etj.);
 • Kryen mirëmbajtje të zakonshme ose të jashtëzakonshme në pajisje ose impiante (pastrim i makinerive dhe të pajisjeve, etj.).

AFTESITE E KERKUARA:

 • Njohuri të shkëlqyeshme mekanike dhe elektronike;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të instrumenteve specifike;
 • Aftësi bashkëveprimi dhe të punës në grup;
 • Aftësi për të përdorur aplikacionet kryesore informatike;
 • Kujdes dhe vëmendje ndaj detajeve;
 • Fleksibilitet;
 • Aftësi për të menaxhuar kohën dhe prioritetet;
 • Orientimi ndaj objektivit dhe veprimit;
 • Zgjidhja e problemeve;
 • Njohuri baze të gjuhës angleze.

Advert details

Advert ID: 11
Displayed: 1403
Expires: 2021-11-19 14:03:00